Wat is IT Staffing

IT staffing is een nieuw begrip in de bedrijfswereld. Waar men voorheen weg liep met titels als flexwerker, realiseert men zich nu dat er meer mogelijk moet zijn dan simpelweg flexibel zijn. Een mens is maar buigzaam tot op zekere hoogte. IT staffing is een nieuw soort vorm van detachering, waarbij naast flexibiliteit ook een gedegen en bekwame inzet en vaardigheid wordt gevraagd en verwacht. Er zijn steeds meer medewerkers nodig die dynamisch kunnen worden ingezet, soms voor een vaste opdracht, maar vaak ook voor variabele opdrachten, waarbij er inzet wordt gevraagd voor wisselende projecten en uiteenlopende werkzaamheden. Medewerkers dienen hier gemotiveerd en kennisvaardig op in te kunnen spelen.

Ook binnen de IT neemt deze tendens toe. Medewerkers moeten beschikbaar zijn voor opdrachten bij verschillende opdrachtgevers en hier goede resultaten kunnen leveren. IT staffing zoekt naar dit soort mensen, dat hier positief en enthousiast tegenover staat.

IT staffing levert dit type mens aan voor bedrijven die daar behoefte aan hebben. Zo wordt gewaarborgd dat de taken, hoe uiteenlopend deze ook mogen zijn, alsnog voldoende en naar verwachting zullen worden opgepakt. Hierbij is het uiteraard belangrijk dat deze mensen goed worden begeleid en dat er een goede communicatie plaatsvindt. Bekijk de mogelijkheden op www.sunbytes.nl.