Cultuurmodel van Quinn en Cameron

Als we de organisatie van een bedrijf analyseren kijken we vaak eerst naar de manier waarop er gewerkt wordt. We hebben het dan over de bedrijfscultuur. De heren Quinn en Cameron vonden dit ook een interessant onderwerp en maakten er zelfs een studie van. Uiteindelijk, na jaren van onderzoek, kwamen ze met het OCAI-model. Dit model onderscheidt vier verschillende bedrijfsculturen met de daarbij behorende kenmerken en managementstijlen.

De eerste bedrijfscultuur is de ‘familie cultuur’. Kenmerkend voor deze soort organisatie is dat goede verhoudingen belangrijk zijn, in combinatie met de flexibiliteit in de bedrijfsprocessen. Ook zorg voor het personeel en klanttevredenheid staan hoog in het vaandel. Verder typerend voor deze cultuur is de loyaliteit binnen het bedrijf, teamwork en grote betrokkenheid onderling.

De tweede cultuur is de ‘adhocratie cultuur’. In tegenstelling tot de familiecultuur staat bij de adhocratie cultuur de externe positionering centraal. Hierbij spelen individualisering, een creatieve werkomgeving en innovatie een grote rol. Ook is de blik gericht op de toekomst met een heldere visie.

De ‘hiërarchische cultuur’ is te zien bij bedrijven die interne verhoudingen belangrijk vinden, gekoppeld aan stabiliteit en duidelijkheid. De cultuur is vrij formeel en duidelijk gestructureerd. Leiders binnen het bedrijf hebben een coördinerende rol. Veel is gericht op controle.

Tot slot bedachten ze de ‘markt cultuur’. Typerend voor een bedrijf dat extern gericht is met de focus op relaties. Deze relaties zijn zowel klanten als medewerkers. Kernwoorden die passen bij deze cultuur zijn resultaatgericht, competitief, reputatie en succes en externe positionering.

Er is niet per sé een goede en een slechte bedrijfscultuur. Het gaat erom dat de verhoudingen goed zijn. Als iedereen zich prettig voelt binnen de organisatie kunnen er prestaties worden geleverd. De vitaliteit van je bedrijf kan je testen door gebruik te maken van de diensten van een extern bureau, zoals carrierepoort. Zij ondervragen de medewerkers en managers. En komen uiteindelijk met onderbouwd advies.